Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
Class
Classroom
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 S2A
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:50 - 10:35
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
10
16:00 - 16:45
11
16:50 - 17:35
Mon 27/3
sk1
U41
ANJ
Mu
sk2
U28
DEG
Čv
sk2
JA2
ANJ
Mu
sk1
U28
DEG
Čv
U28
POS
My
U28
SME
Hz
U23
MAT
St
sk1
U28
GEO
Hf
sk21
PRA
PRA
Le
sk22
PRA1
PRA
Hz
sk1
U28
GEO
Hf
sk21
PRA
PRA
Le
sk22
PRA1
PRA
Hz
sk21
PRA
PRA
Le
sk22
PRA1
PRA
Hz
sk21
PRA
PRA
Le
sk22
PRA1
PRA
Hz
Tue 28/3
sk1
U25
CJL
Se
sk2
U28
MAT
St
sk2
U25
CJL
Se
sk1
U28
MAT
St
U28
FYZ
Hr
U28
SME
Hz
sk2
VT1
ICT
Sy
sk1
U28
KOC
My
sk2
VT1
ICT
Sy
sk1
U28
KOC
My
CAD1
VT6
CAD
My
CAD2
VT5
CAD
Dj
CAD1
VT6
CAD
My
CAD2
VT5
CAD
Dj
Wed 29/3
AUL
TH
Pk
AUL
TH
Pk
U28
GEO
Hf
U28
MAT
St
U28
CJL
Se
U28
POS
My
U28
POS
My
Thu 30/3
aCAD
VT4
CAD
Ba
aCAD
VT4
CAD
Ba
sk1
VT5
ANJ
Mu
sk2
U23
MAT
St
sk2
U28
DEG
Čv
sk1
U23
MAT
St
sk2
JA3
ANJ
Kf
sk1
U28
DEG
Čv
Dív
TEL
TEVd
Zn
Chl
GYS
TEVh
Co
Dív
TEL
TEVd
Zn
Chl
GYS
TEVh
Co
Fri 31/3
UFY
FYZ
Hr
U28
POS
My
sk1
U41
ANJ
Mu
sk2
JA3
ANJ
Mu
U34
GEO
Hf
U28
ZSV
Mu
U28
CJL
Se
Powered by